nov 27

Använd rejäla lås på vinden

En handfull inbrott har in träffat i vindförråden. Tyvärr. Exakt hur inbrottstjuvarna har tagit sig in på vindarna är inte helt klarlagt. Något inbrott har även inträffat sedan föreningen bytte kod till fastighetens entréer.

Eftersom någon eller några med ohederliga ambitioner vid flera tillfällen har lyckats ta sig in på vindarna krävs det rejäla lås på vindskontoren.

Är du osäker på om ditt lås håller måttet kan du vända dig till en auktoriserad låsfirma för råd och köp av en produkt som gör inbrottstjuvens jobb så besvärligt som möjligt.

Du kan också få vägledning genom Stöldskyddsföreningen.