maj 3

Anmäl dig till brf Skrovets årsmöte!

Onsdagen den 25 maj kl 18.00 inleds brf Skrovets ordinarie föreningsstämma 2016. Lokal är restaurang Välfärden, Anckargripsgatan 3 (hörnet mot Nordenskiöldsgatan).

Vill du eller ni ha kaffe och macka i samband stämman! Anmäl senast onsdagen den 18 maj hur många som kommer via denna mejladress: stamma2016@brfskrovet.se!

På länken nedan finns dagordningen, som delades ut i medlemmarnas postfack den 3 maj:

Vid stämman kommer mötesordföranden Annie Rapp, Bredablick Förvaltning, att gå igenom brf Skrovets årsredovisning 2015, som också har delats ut till medlemmarna. Årsredovisningen finns nedan tillgänglig i pdf-format:

Styrelsen hälsar alla brf Skrovets medlemmar välkommen till stämman, där bland annat nya styrelseledamöter ska utses.