mar 26

Angående hjälp till seniorer

Styrelsen vill tacka för allt engagemang och positiv respons som inkommit ifrån föreningens medlemmar som kan och vill hjälpa till våra seniorer under rådande situation.

Det finns i nuläget ingen som har hört av sig och vill ha hjälp. Men responsen som inkommit har varit fantastisk.