Felanmälan

Alla fel oavsett art (även fastigheten) skall anmälas till Bredablick Förvaltning. Detta kan göras på telefon:040-600 96 10 – måndag till fredag 08.30-16.30.

Eller via webbformuläret på denna adress:
http://www.bredablickforvaltning.se/felanmalan

Bredablick Förvaltning vidareförmedlar de inkomna felanmälningarna till rätt instans för åtgärd. Vill du ha återkoppling eller uppdateras på hur ditt ärende framskrider ska du begära det när du tar kontakt med Bredablick.

Utanför kontorstid kan akuta fel anmälas till Jour Örestad på telefon 040-93 12 70.

Felanmälan för bredband, TV och telefoni görs till Telia.