Nedsäkring

Styrelsen har beslutat att tillåta nedsäkring till från 20A till 16A för de boende som så önskar.

Följande gäller för nedsäkring:

  • Den boende står själv för samtliga kostnader för ned- och uppsäkring.
  • Arbetet måste utföras av en auktoriserad elektriker som den boende själv kontaktar.
  • För att ge elektriker tillträde till undercentralen så kontaktar medlemmen styrelsen för att låna nyckel.
  • Om säkringen i UC löser ut kontaktar den boende Bredablick för utbyte av återställa säkring. Eventuell kostnad för detta står den boende för.
  • Vid försäljning av lägenheten åligger det den boende att informera köparen om att en nedsäkring till 16A är genomförd och vilka kostnader som tillkommer för att säkra upp till 20A.

Se även tidgare utsänd information från JM om hur du praktiskt går tillväga med nedsäkring.