Välkommen till Brf Skrovet

Maj 3

Ny styrelse och nya stadgar

På torsdagens föreningsstämma fick brf Skrovet nya stadgar – och fyra nya medlemmar i styrelsen. Stämman ägde alltså rum den 3 maj i Malmö universitets byggnad ”Niagara”. Ett […] Läs mer
Maj 3

OBS! Vattnet stängs på Isbergs gata 4 den 8 maj

Under närmaste veckan utförs arbete i huset på Isbergs gata 4 för att åtgärda ett felinstallerat avlopp. Förutom att arbetet medför störningar dagtid behöver också vattnet stängas av tisdagen den […] Läs mer
Apr 26

Container kommer första helgen i maj

Röj för sommaren! Passa på att slänga bråtet som inte ryms i soprummen! Från fredag eftermiddag den 4 maj till måndag morgon den 7 maj, står en tolv kubikmeters container beredd att härbärgera ditt skrymmande […] Läs mer
Apr 17

Här är kallelsen till årsmötet 2017 och förslaget till nya stadgar

Torsdagen den 3 maj kl 18:30 inträffar 2018 års ordinarie föreningsstämma i brf Skrovet. Platsen är i Niagara – Malmö Universitets byggnad vid Norra Neptuniagatan 1 i Malmö. […] Läs mer
Apr 6

Varmvattenavräkningarna är här

Vill du titta närmare på din varmvattenförbrukning? Avräkningarna från Minol för perioden januari-mars 2018 har anlänt. Kontakta styrelsen om du vill se din avräkning. Du betalar för varmvattnet genom föreningens ordinarie avgiftsavier. […] Läs mer
Mar 31

Så här sätts låset i serviceläge när ventilationen ska ställas in

Alla lägenheter måste hållas tillgängliga för inställning av ventilationen måndagen den 9 april och tisdagen den 10 april. Fastigheternas ventilationssystem måste kontrolleras regelbundet för att slå vakt om […] Läs mer
Mar 24

Laddplatser för elbilar på gång i p-huset

I april installerar Parkering Malmö laddpunkter för elbilar på plan 1 i p-hus Dockan. Laddmöjligheten ska vara tillgänglig för abbonemangskunder med tillstånd, vilket innefattar medlemmar i brf Skrovet […] Läs mer
Feb 17

Årsmötet blir den 3 maj

Torsdagen den 3 maj håller brf Skrovet sitt årsmöte för 2018. Föreningens ekonomi, nya stadgar, val av styrelse med mera står på dagordningen. Lokal och klockslag är ännu […] Läs mer
Jan 26

Cykelinventering påbörjas vecka 6

Vecka 6 kommer cyckelinventering påbörjas på föreningens cykelställ. Lappar kommer sättas på samtliga cycklar och medlemmar har till vecka 9 på sig att ta bort dem ifrån sina cycklar. Är […] Läs mer
Jan 17

Skadedjur på vinden på Isbergs gata 6

Skadedjur har hittats bland vindsförråden på Isbergs gata 6. Saneringsföretaget Nomor inleder bekämpningsarbetet under torsdagen. Djuren utgör framför allt ett hot mot textilier. Om du har textilier i […] Läs mer