Styrelsen

Ordförande:

 • Kent Jansson

Ledamöter:

  • Emilie Vetso (sekr)
  • Anton Olofsson
  • Per Hultman
  • Johan Zachrisson

Suppleanter:

 • Johan Bernhardsson
 • Östen Rosvall

Email till styrelsen skickas via adressen styrelsen@brfskrovet.se

Styrelsen har normalt sett styrelsemöten en gång i månaden varför svar på frågor ibland kan dröja.