Styrelsen

Ordförande:

 • Karin Hansson

 

Ledamöter:

  • Kent Jansson (vice ordf)
  • Emilie Vetso (sekr)
  • Anton Olofsson
  • Per Hultman

 

SuppleantER:

 • Johan Bernhardsson
 • Johan Zachrisson
 • Östen Rosvall

 

Email till styrelsen skickas via adressen styrelsen@brfskrovet.se

Styrelsen har normalt sett styrelsemöten en gång i månaden varför svar på frågor ibland kan dröja.