Styrelsen

Ordförande:

  • Karin Göranson

Ledamöter:

  • Rickard Andersson (sekr)
  • Karin Hansson
  • Anton Olofsson
  • Elsbeth Schlyter

SuppleantER:

  • Johan Bernhardsson
  • Kamile Ceylan
  • Östen Rosvall

 

Email till styrelsen skickas via adressen styrelsen@brfskrovet.se

Styrelsen har normalt sett styrelsemöten en gång i månaden varför svar på frågor ibland kan dröja.