Stadgar

Brf Skrovet registrerade nya stadgar hos bolagsverket 2015, efter en revidering som bland annat drevs fram av nya regler för avskrivning. Nedan finns de gällande stadgarna att läsa i sin helhet.