Nycklar

Medlemmen Stig Hedblom är tills vidare ansvarig för nycklarna inom brf Skrovet.

Behöver du en ny lägenhetsnyckel skall du vända dig till honom för att få en rekvisition till Nokas Lås Aktuellt, Sallerupsvägen 11A i Malmö – låssmed med ensamrätt att tillverka nycklar till brf Skrovets lägenheter.

Stig Hedblom bor på Isbergs gata 10A. Du når honom via mejl på adressen s.hedblom@telia.com.

När brf Skrovet stod färdigt hösten 2011 fick varje bostadsrättsinnehavare FYRA nycklar till sin lägenhet. I samband med lägenhetsförsäljningar bör därför nyinflyttade få minst fyra nycklar till sin lägenhet.