Varmvatten

Kostnaden för varmvatten debiteras kvartalsvis. Var tredje månad betalar brf Skrovets medlemmar för sitt förbrukade varmvatten via föreningens avgiftsavier. Företaget Minol mäter varje lägenhets förbrukning och meddelar förvaltaren Bredablick, som debiterar de enskilda medlemmarna.

Minol gör en ”varmvattenavräkning” för varje lägenhet där tre månaders förbrukning och kostnader specificeras. Här är ett exempel på en avräkning.

Medlemmar som vill se sin senaste avräkning kan kontakta styrelsen via mejladressen varmvatten@brfskrovet.se.  [OBS! Ny adress]

Ankomsten av nya avräkningar från Minol kungörs här på föreningens webbplats, www.brfskrovet.se.